Vabariigi Valitsuse 2.veebruari 2000.a. määrusega nr 32 kinnitatud kohustuslik hoiatusmärk asbesti sisaldavale tootele ja selle pakendile kinnitamiseks.

 

 • eterniidist prügisahtid
 • laineline eterniit
 • eterniidist ehituselemendid (päikesevarjed, katuseplaadid)
 • eterniididt õhu ventilatsioonikanalid (sisse- ja väljapuhe), filtrid, voolikud
 • vaheklotsid raudarmatuuride ja vormide vahel
 • asbestpapp
 • asbestplaadid (lae- ja seinakatteks, ahjudes)
 • asbesttsementplaadid
 • asfaldi- ja bituumentooted
 • tuletõkkeuksed
 • liftipidurid
 • elektripaigaldised (kaablitorud)
 • vannitoaplaatide liim
 • isoleerimine: laeisolatsioon
 • katuseisolatsioonimaterjalid
 • katelde, torude anumate ning kanalite isoleerimine
 • värvimine (fassaadi värvid)
 • seinakattematerjalid (erinevad asbestkrohvid)
 • paber ja papp: elektriliste installatsioonide
 • soojusisolatsioon
 • katusepapp
 • laeplaadid
 • aluspõrand (linoleumkatte all)
 • tüüblid
 • krohv (akustiline)
 • pahtel ja vuukimismassid
 • pritsasbest majades, rongides, laevadel, muudel seina- või metallkonstruktsioonidel
 • terasplaadid
 • tekstiil (asbestriie, -plaadid, -lindid, asbestteip)
 • lillekastid
  asbrem@asbrem.ee