Ehitiste lammutamine vastavalt projektile

Tellides lammutustööd Asbrem OÜ-lt, saate kõik ühelt töövõtjalt – nii asbesti sisaldavate materjalide ohutu eemaldamise, lammutuse, prahikoristuse kui ka ohtlike jäätmete ja prügi äraveo. Kui renoveeritava hoone n-ö karbi puhul on tarvis enne ehitustööde algust puhastada liivapritsiga lisaks ka seinad, laed ja/või fassaad, siis saab needki tööd pakettlepingusse lisada. Kõigi vajalike litsentside ja lubade olemasolu võimaldab Asbrem OÜ-l pakkuda väga paindlikke lahendusi.

  asbrem@asbrem.ee